KAPAT
IL-XFM Series Buzzers

IL-XFM Series Buzzers

Voltage Supply 12VDC to 24VDC, 24VAC, 110 VAC, 220VAC
Signal Type --
Buzzer Tone Type Continuous or Flashing
Connection Cable
Consumption w/o load with buzzer 1-2W
Buzzer Output 90 dB
Protection IP54 / IP65
İLX Yerli
Fenac
Kinco
Siko
Sensorler
Sensör Aparatları
Elektromekanik
Walther
Jokari