İLX Mühendislik

Ali Bulut

Administrator
Yönetici
Türkiye`nin gelişmesine katkıda bulunmayı ilke edinen ILX MÜHENDİSLİK, kontrol ve otomasyon konularında faaliyet gösteren genç ve dinamik bir şirkettir.

Tecrübeli ve gelişen kadrosu ile ileri teknolojiyi birleştiren ILX MÜHENDİSLİK bugün değişik otomasyon sistemlerinin en alt seviyesinden en üst kontrol seviyesine kadar bütün uygulamalara cevap vermektedir.
ILX MÜHENDİSLİK, elde ettiği güven ve destekle Türkiye işletmelerinin otomasyon ihtiyaçlarına cevap vermektedir.
ILX MÜHENDİSLİK`in sunduğu otomasyon sistemlerinin temel özellikleri;kullanılan kaynakları değişen pazar şartlarına uygun olarak optimize etmek, ekonomik ve teknik verimliliği artırmak, kaliteyi standart haline getirmek, çalışma koşullarını iyileştirmek ve dolayısı ile verimliliği karlılığı artırmaktır.
Toplam Kalite bizim için temel iş ilkesi ve yaşam felsefesidir. Politikamız, iç ve dış müşterilerimizin ürün ve hizmet beklentilerini sürekli iyileşen performansımızla düşük maliyete, hatasız ve zamanında karşılamaktır. Bunu yaparken işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma konularına büyük önem veririz. Hedefimiz çalışanlarımıza ve toplumumuza güvenli, sağlıklı iş ve yaşam ortamı sağlamaktır.

Güven
En değerli kaynağımız olan insanımıza güvenir, beceri ve yeteneklerini geliştirmek için sürekli eğitir ve kendilerine devredilen yetkiyi sorumluluklarının gerektirdiği şekilde kullanacaklarına inanırız. Başarımızın temeli olan sürekli iyileştirme faaliyetlerine katılım ve katkıları için çalışanlarımızı özendirir ve ödüllendiririz.

Takım Çalışması
Biz, çalışanların ve kurumun ortak çıkar ve hedeflerini birleştiren büyük ve güçlü bir takımız. Çalışanlarımızın katılımcılık, işi sahiplenme, yaratıcılığı ortaya koyma ve kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayarak kazanan bir takım ruhu yaratırız.

Liderlik
Liderlik anlayışımız, vizyon ve strateji geliştirmek, çalışanlarımızı hedeflere odaklamak ve onlara başarılı olabilmeleri için gerekli desteği sağlamaktır.

İş Ahlakı
ILX MÜHENDİSLİK müşterileri, hissedarları, tedarikçileri ve toplumu da içeren tüm paydaşlarının beklentilerinin bilincindedir. Bütün faaliyetlerimizde iş ahlakının temel değerlerine sahip çıkar ve etik kurallara uygun hareket ederiz.
 
Üst